Guidede tureVandretur i Tisvilde Hegn (incl. Kaffe/ kage).
Torsdag d. 3. juli 2014 19.00 – 21.00


Beskrivelse af turen:
Vi mødes ved Skovporten - indgangsporten til den dejlige og varierede skov, Tisvilde Hegn.  Guiden vil fortælle om Villa Vendle ( se Årbog 2012 ) og det tidligere hotel Tisvildehus

Vandreturen går derefter ad den gamle kirkesti med de prægtige ege og fine sommerhuse.
Skovsøen Horsekær passeres, og derefter går det op ad bakke mod Frederikshøj. Rundeelle passeres og guiden viser et par af de næstbedste kantarel-steder !
Når deltagerne udmattet har passeret adskillige brandbælter og gravhøje, vil der endelig blive en tiltrængt pause ved Frøbakken, hvor Naturstyrelsen har opført en fint overdækket bålplads, hvor kaffen og kagerne venter.  
Hvis der er tid og kræfter til mere, går turen ad dunkle stier til det gamle skovløbersted ved Nordhusvej… og derefter ad skovstien langs sommerhusene Ved Gærdet og til Skovporten.

Mødested: Skovporten ved tæppeforretningen.

Pris: 40 kr. ( Medlem af Vejby-Tibirke Selskabet: GRATIS )

Foto: Øverst Runde elle, nederst ved HorsekæretTisvildeleje - før og nu
Mandag d. 7. juli 2014 19.00 – 21.00

Mødested: P-pladsen v/ Tisvildeleje Station
Pris: 40 kr
( Medlem af Vejby-Tibirke Selskabet: GRATIS )

Beskrivelse af turen:
For 150 år siden var Tisvildeleje bare et lille fiskerleje, der på mange måder levede helt sit eget liv, hvor fiskeriet var det grundlæggende erhverv; men da der i 1896 blev opført det store smukke badehotel forandrede livet sig .
Turisterne og landliggerne har siden den tid præget det lille fiskerleje og hele omegnen.

På rundturen vil guiden, Chr. Friis fortælle om Tisvildelejes historie bl.a. ved at fortælle om de mange funktioner, som de forskellige huse har haft i tidens løb; men også fortælle om det Badehotel, der desværre blev revet ned.
Tisvildeleje har haft mange spændende og originale personligheder, og guiden vil også fortælle om deres liv, der har været med til at præge byen.

Foto: Øverst Hovedgaden i lejet, nederst Badehotellet.Kunstnerne i Tibirke Lunde

Torsdag d. 10. juli og mandag d. 21. juli
kl. 19.00 - 21.00
Mødested: P-pladsen (asfalterede ) ved Tibirke Kirke -
Pris: 40 kr.

Beskrivelse af turen:

I Tibirke og Tisvilde Lunde har der boet en lang række malere (William Scharff, Julius Paulsen, Jørgen Nash, Carl Jensen, Victor & Ma ria Haagen-Müller, Vibeke Alfelt & Lars Åkirke m.fl. ), tegnere ( Hans Bendix , Carl Jensen ) komponister ( Knudåge Riisager, Jacob Gade ) balletstjernen Margot Lander, filminstruktøren Erik Clausen…. Og hele familieklanen omkring Margrethe og Niels Bohr.

Guiden vil fortælle om området og om de forskellige kunstnere og deres tilknytning til stedet. 
På vandreturen gøres jævnligt pauser, så vi kan se kunstnerboligerne og høre om kunstnernes liv og kunstneriske indsats.

Foto : Victor Haagen-Müllers atelier


Foto: Sandstensfigurer af Asger Jorn

Kunstnerne i Tibirke Bakker
D. 14. juli  2014 kl. 19.00 – 21.30

Mødested: P-pladsen (=asfalterede )ved Tibirke Kirke - Pris: 40 kr
. ( Medlem af Vejby-Tibirke Selskabet: GRATIS )

Beskrivelse af turen:
Igen i år går turen op til Tibirke Bakker, hvor man igen kan betages af den smukke natur, der lever i et naturligt samspil med de menneskeskabte aktiviteter i hele området.
Johannes V. Jensen, Hans Scherfig, Ludvig Holstein, Hans Hartvig Seedorff, Anders Bodelsen m.fl. har i kortere eller længere perioder levet og virket i dette dejlige sommerhusområde, der blev udformet i 1916, og hvor så mange gode arkitekter har tegnet spændende huse.
Guiden vil fortælle om de forskellige kunstnere og vise, hvor de har
boet. Også deres tilknytning til egnen vil beskrives.. herunder om deres inspiration eller direkte beskrivelse af området og dets beboere.

Foto: Kornerups hus i Tibirke Bakker
2
1
Tisvilde - før og nu
KAN BESTILLES AF GRUPPER
( 15 -30 PERSONER )


Beskrivelse af turen:
Den lille, næsten glemte landsby Tisvilde passeres i dag af tusindvis af turister, der haster ned mod stranden. Engang var Tisvilde centrum for nogle af de største begivenheder i området: nemlig Kildemarkederne og den store sandflugtsbekæmpelse.
På vandreturen gennem Tisvilde By vil guiden fortælle om Sandflugten og om Sandflugtsmonumentet, der er rejst til minde om den vældige indsats mod den ødelæggende natur.
Også beskrivelsen af de store Kildemarkeder og sagnet om Den hellige Helene vil indgå i beretningen.
Fogedgården og Tisvilde Kro var før samlingspunkter for forskellige aktiviteter i byen. Den første brændte og den anden blev udstykket til lejligheder; men deres historiske betydning bør erindres.
Mod slutningen af turen ser vi den store institution Godhavn og hører Axel Frydensbergs indsats for at skabe det daværende drengehjem.
Haarlandsgaarden er vores slutpunkt, og her boede maleren William Scharff en del af i sin barndom hos sine morforældre.

Foto: Haarlandsgaarden før og nu.
Tibirke Kirkegård "Hvis gravstenene kunne fortælle.."
KAN BESTILLES AF GRUPPER ( 15 -30 PERSONER )

Beskrivelse af turen:
På Tibirke Kirkegård ligger en lang række personligheder og originale
mennesker begravet. Den lokalfødte guide, Chr. Friis, har boet i Tisvilde området i 55 år og har kendt og oplevet mange af disse mennesker, da de var aktive og en del af det liv, der blev levet dengang. Ved en rundtur på den smukke skovkirkegård vil vi kunne genkalde nogle af erindringerne fra perioden 1950 til i dag.
Både den lokale befolkning og sommerhusejerne er repræsenteret i personbeskrivelserne… og selvfølgelig også de mange kunstnere.
Chr. Friis vil fortælle om særlig karakteristiske personer, der var med til at gøre Tisvildeleje, Tisvilde og Tibirke til de specielle og spændende steder, som de var engang… og stadigvæk er.
Guidede ture med bus


Kultur og natur i Nordsjælland

Beskrivelse:

Hver af turene kan ”skræddersyes ” efter behov. Guiden Chr. Friis har været formand for Samvirkende Turistforeninger i Frederiksborg Amt samt formand for Arbejdsgruppen omkring Kulturhistorien i Frederiksborg Amt i forbindelse med planerne om Nationalparken Kongernes Nordsjælland .. og har derfor et godt og bredt kendskab til naturen og kulturen i Nordsjælland.

Eksempler på turene:

a. Ruiner i Nordsjælland (Gurre Slot -  Søborg Slot  - Asserbo Slot – Dronningholm – Æbelholt Kloster)

b. Slotte i Nordsjælland ( Frederiksborg Slot – Fredenborg Slot – Kronborg )

c. Arresø rundt ( Frederiksværk – Vinderød – Arrenakke - Tibirke Bakker – Hovgårds Pynt, Annisse – Pølåens munding – Lille Lyngby – Arrenæs )

d. Esrum Sø rundt ( Sørup – Fredensbog – Esrum Møllegård og – Kloster – Gribskov – Nødebo )

Pris: Afhænger af deltagerantal + kilometerantal + varighed. Tilbud gives efter nærmere aftale om turens omfang.
Ring 48708408 og snak med Chr. Friis.

Nationalparken Kongernes Nordsjælland

Beskrivelse:
Turen har til formål at vise det område, som vil blive til Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Kerneom-
råderne er Esrum Sø og Gribskov, men udfra kerneområderne er der planer om korridorer i flere retninger.
Turen vil indebære, at man kører rundt om Esrum Sø, hvor man undervejs gør holdt ved Esrum Møllegård og i Nødebo, hvor kaffen indtages. Derefter kører bussen til Gadevang, Bendstrup, Kagerup og gør holdt ved
Solbjerg Engsø. Den sidste del af turen viser en del af korridoren mod Tibirke Hegn.

Pris: Afhænger af deltagerantal + kilometerantal + varighed. Tilbud gives efter nærmere aftale om turens omfang. Ring 48708408 og snak med Chr. Friis.

 
Guidede ture på cykel  

OMRÅDET ” SANDET ” VED ARRESØ
Torsdag d. 31. juli 2014 kl. 19.00 – 21.30

Beskrivelse af turen:
Turen går dog først igennem Ramløse Overdrev, hvor vi bl.a. gør holdt ved to kunstner- boliger. Den første er stedet, hvor den ungarske maler Cæsar Kun- wald boede og malede, da han giftede sig med den velhavende enke, Ellen Bentzon.
Lige ved siden af ligger maleren Erik Sieverts hus, hvor guitaristen Chr. Sievert bor i dag. Ad snoede stier fortsættes turen langs med Arresøs bredder, indtil vi når ind i Tibirke Overdrev og til Tisvilde Ry.
Her sætter vi cyklerne og vandrer igennem Ryengen og Heste haven, mens guiden fortæller om områdets historie og natur. Fat i cyklerne og gennem Tibirke Overdrev, forbi Den historiske Sandkro ( - der brændte i 50´erne ) og ud til den kendte bagermester van Hauens nu nedlagte flyveplads, hvor tennis- entusiasten Leif Rovsing etablerede en balinesisk landsby på en del af van Hauens store grund.
På vej ” hjem ” mod P-pladsen ved Bækkebroen passerer vi Asserbo Slotsruin, når vi cykler ad den idylliske Ridebrovej, der følger skovgærdet i Tisvilde Hegn.  

Mødested: P-pladsen ved Bækkebroen v/ Frederiksværkvej
Pris: 40 kr… børn under 16 år gratis ( Medlem af Vejby-Tibirke Selskabet: GRATIS )